Oferta

Stań do walki ze smogiem, wykorzystując tajną broń – rośliny. Twórz wyjątkowe przestrzenie miejskie (skwery, place, parki, osiedla, dzielnice) i obszary do terapii ogrodniczej, żeby pomagać innym. Rewaloryzuj zabytkowe ogrody i przywracaj piękno historii krajobrazu kulturowego.

W 2050 roku 70% ludności będzie mieszkało w miastach. To sprawia, że coraz istotniejszym będzie tworzenie miast przyjaznych mieszkańcom. Umiejętność projektowania zarówno przydomowych ogrodów, zrównoważonych przestrzeni publicznych, jak i krajobrazu otwartego to kierunek przyszłości. Badania wskazują naturę jako źródło ludzkiego dobrostanu, co sprawia, że architekt krajobrazu będzie mógł oddziaływać nie tylko na zwiększenie estetyki czy powierzchni biologicznej projektowanych przestrzeni, ale także na zdrowie mieszkańców. Popularność zyskuje też biodesign, wykorzystujący moc grzybów, bakterii czy glonów.

Odkrywaj naturę i poruszaj się na granicy technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Podejmuj zadania o charakterze interdyscyplinarnym, wymagającym współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin.

Procesy biotechnologiczne wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach życia w produkcji leków i żywności, w przemyśle chemicznym i wydobywczym, w ochronie środowiska i kryminalistyce. Biotechnolodzy współpracują z lekarzami, monitorują działanie stosowanych w terapii leków i pracują nad konstrukcją nowych szczepionek. Opracowują i przeprowadzają testy diagnostyczne dla przemysłu. Monitorują zagrożenie chorobami oraz kontrolują jakość żywności i pasz. A to na pewno nie wszystkie wyzwania stojące przed tą dziedziną,  która już dziś uznawana jest za jedną z najszybciej się rozwijających i to jeszcze długo się nie zmieni. Biotechnolog, co wykazuje wiele analiz, jest typowany jako jeden z najbardziej obiecujących zawodów przyszłości.

Projektuj rozwiązania przyjazne dla człowieka i środowiska. Analizuj branże pod kątem stosowania zrównoważonych rozwiązań i doradzaj warianty, które nie mają negatywnego wpływu na naszą planetę.

W obliczu kryzysu klimatycznego, przyszłością są zawody związane z ochroną środowiska. Koncentrując się na naturze – działania całych jednostek, firm i społeczności będą uwzględniać zmniejszanie śladu węglowego oraz dbanie o bioróżnorodność. Konsumenci częściej sięgną po produkty, wytworzone w sposób zrównoważony i ekologiczny. Wzrośnie także wykorzystanie ekoenergii, pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Stwórz i prowadź własne przedsiębiorstwo ogrodnicze czy agroturystyczne. Poznaj technologie produkcji ogrodniczej. Wspomagaj zielenią leczenie tradycyjne. Projektuj tereny zieleni i różnorodne biologicznie przestrzenie, zatrzymujące wodę i wpływające pozytywnie na środowisko. Twórz przestrzenie w duchu smart living – bez chemii i sprzyjające mieszkańcom oraz zwierzętom.
Ogrodnictwo to nie tylko dobrze pielęgnowane rabaty na działce i skoszony trawnik w przydomowym ogródku. To źródło ludzkiego dobrostanu, a także wiedza o proekologicznej uprawie warzyw i owoców i żywieniu roślin. Kolejne badania specjalistów wskazują ogromny wpływ przyrody na zdrowie człowieka, a postęp technologiczny pozwala wykorzystywać mikroorganizmy w służbie człowiekowi (m.in. w ogrodnictwie i rolnictwie, farmakologii, serowarstwie i browarnictwie).

 

 

Zostań specjalistą rolnictwa, zwiąż swoją przyszłość z branża która zmienia świat, działając na rzecz zielonej ekonomii. Zarządzaj produkcją i infrastrukturą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pomóż wyżywić ludność na Świecie, pamiętając o zachowaniu bioróżnorodności i ochronie środowiska naturalnego.
Dziś liczba mieszkańców Ziemi jest dwukrotnie wyższa niż 50 lat temu, natomiast do 2050 roku wzrośnie o kolejne 40%. To sprawia, że rozwój branży rolniczej będzie niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Postępująca cyfryzacja, innowacyjne rozwiązania i dbałość o wytwarzanie wysokich plonów dobrej jakości przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne już teraz są nieodłącznymi elementami rolnictwa. Wszystko to dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje jednego – ludzi, którzy w rolnictwo wkładają pasję i wiedzę.